Gündem

Yargıtay’dan emsal kıdem tazminatı kararı: Patrona şart koşan işçi tazminatsız kovuldu

Fırında çalışan usta ile yardımcısı tartıştı. Öfkesine hakim olamayan usta, patrona tepkisini “ya o ya ben” diyerek dile getirdi. İşverenin, ustanın şartlarına uymaması üzerine istifa eden ustabaşı, mahkemede nefesini tuttu.

Fırıncı hakkında İş Mahkemesi’nde dava açan usta, bir meslektaşının işyeri düzenini bozma şikayetini dikkate almadığını ve işverenin taleplerine rağmen işçinin alacaklarını ödemediğini öne sürerek, kıdem tazminatı, ücretli izin, fazla çalışma, hafta tatili gibi haklı nedenlerle iş sözleşmesi feshedilmiş, vatandaşlar davalıdan tatil ve genel tatil ücreti ve asgari geçim indiriminin tahsil edilmesini talep etmiştir.

cevap veren fırıncı; Davacının meslektaşının işten çıkarılma talebini haksız bularak reddettiklerini, davacıların izinsiz ve haklı bir sebep olmaksızın işe gelmediklerini, bu nedenle davacının kıdem tazminatının reddedileceğini, fazla çalışma, haftalık izin, yıllık izin, bayram tatili ve resmi tatiller ve asgari geçim indirimi. Davanın reddini talep etti ve indirim almadığını belirtti.

İŞ HUKUKU KIDEM ÖDEME KARARI, HUKUKİ YARGI DAVASI

Davanın kısmen kabulüne karar veren İş Mahkemesi, kıdem tazminatının ödenmesine hükmetti. Sanık fırıncının karara itiraz etmesi üzerine devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal karara imza attı.

Kararda; “Davacı tarafından noter aracılığıyla işverene gönderilen fesih bildirimi, iş sözleşmesinin feshedilme sebebini özetlemektedir; İşyerinde işe alınan yardımcı personelin sürekli münakaşaları olduğu, işi ciddiye almadığı, yetkililere durum bildirilerek çözüm bulunması istense dahi davacının devletten bir çözüm olmadığı için görevine devam edemediği açıklandı. . Dilekçede, davacıların, şikayetini işverene bildirerek bir hafta içinde çözüme ulaşılmadığı takdirde, SGK primlerinin eksik ödenmesi ve ödenmeyen çalışma talepleri nedeniyle iş sözleşmesini haklı olarak feshedeceği konusunda işvereni sözlü olarak uyardığı ileri sürüldü. . Yapılan yargılama sonucunda, iş alacaklarının ödenmediği ve SGK primlerinin gerçek maaşın üzerinde ödenmediği ve mahkemece kıdem tazminatı öngörüldüğü gerekçesi ile davacının iptali haklı bulunmuştur. Ne olmuş; Bu sonuç, sonlandırma nedeniyle örtüşmemektedir. Yani; Derhal fesih hakkı, nedensel bir yeniliğe yol açan bir haktır. Bu nedenle fesih bildiriminde belirtilen sebep kural olarak değiştirilemez, genişletilemez veya eklenemez. Bu durumda; İş tazminatlarının ödenmemesi ve SGK primlerinin asıl maaş üzerinden ödenmemesinin nedenlerinin mahkeme tarafından işten çıkarılma nedeni olarak değerlendirilmesi doğru değildir. açıklamalara yer verildi.

Kararda; Davacıların kıdem tazminatına hak kazanıp kazanmadıklarının tespiti için fesih bildirimindeki sebebin haklı bir sebep teşkil edip etmediğinin incelenmesi gerektiği vurgulandı.

Kararda; “İşten çıkarma ve belgenin kapsamı hakkında bilgisi olmayan ifadeler incelendiğinde, davacı diğer işçinin kendisiyle alay ettiğini iddia ve ispat etmemiştir. Bu durumda davacıların, birlikte çalışmak istemediği diğer çalışan açısından işveren açısından haklı bir işten çıkarma nedeni olduğunu ifşa edemeyecekleri anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle; Başvurucunun fesih bildiriminde öne sürdüğü gerekçenin haklı olmadığı anlaşıldığından başvurucunun kıdem tazminatının reddine karar verilmesi gerekirdi, ancak kabulü yanlıştı. Mahkeme kararının bozulmasına oybirliği ile karar verildi. ” bu söylendi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu