Gündem

SEDDK’den iki yönetmelikte değişiklik

Trafik kazaları nedeniyle ilgililere verilen sağlık ücretlerinin Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme’den (SEDDK) tahsiline ilişkin usul ve esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te, havale tutarının belirlenmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. .

SEDDK’nın trafik kazalarına karışan kişilerden sağlık hizmetlerinden alınacak ücretlerin tahsiline ilişkin usul ve esaslara ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelik bugün resmi gazetede yayımlandı.

Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Yönetmeliği ile denetim mercii, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, zorunlu kasko sorumluluk sigortası, sigorta ve Bireysel Emeklilik Yönetmeliği ile Denetleme Kurulu’nu açıklayan fıkralar eklenmiştir. .

Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca havale tutarının belirlenmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

1 Ocak’ta yürürlüğe girdi

Transfer tutarlarının tespiti ve takibine ilişkin iş ve işlemler, Merkez tarafından sağlanan güvenli bilgi işlem altyapısı üzerinden gerçekleştirilecektir. Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin Merkez tarafından sağlanan veri işleme hizmeti ve bu hizmetin kullanımına ilişkin usul ve esaslar, Kurum tarafından onaylandıktan sonra Merkez tarafından yayınlanan rehbere göre belirlenir.

Sigorta şirketleri, sosyal sigorta kurumuna transfer tutarı esas alınarak bilgilerin zamanında ve eksiksiz olarak merkeze iletilmesi nedeniyle; Havale tutarlarının sosyal sigorta kurumuna erken beyan edilmesinden ve bu beyanın sonucundan sigorta hesabı sorumlu olacaktır. Merkez, transfer tutarlarının sosyal sigorta kurumuna zamanında ve eksiksiz olarak sunulmasından sorumlu olacaktır.

1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükümleri, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Yönetmeliği Başkanı ve denetim mercii tarafından uygulanır.

Resmi Gazete’de Tahkim Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile birlikte” ifadesinden sonra “yukarıda belirtilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan” ibaresi eklenmiştir. SEDDK sigortasında. tarihinde yürürlüğe girdi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu