Ekonomi

Sağlık ve özellikle tamamlayıcı sağlık sigortaları hızla gelişiyor

Özellikle değişen yaşam koşulları ile yeni riskler sağlık sigortasına olan ilgiyi artırmaktadır. Küresel Covid-19 salgını bunu en iyi gösteren kriterlerden biri olmuştur.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre sağlık sektöründe prim üretimi 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 20,8 artarak 10,1 milyar liraya ulaştı. Ayrıca bu rakam, salgının seyahat sağlık sigortası üzerindeki yıkıcı etkisine rağmen elde edildi. Bu kapsamda tamamlayıcı sağlık sigortası prim üretimi yüzde 51,6 artarak 1,5 milyar SEK’e ulaştı. Bu sigortanın hayat dışı sigorta branşındaki toplam payı yüzde 1,7’den yüzde 2,2’ye yükselmiştir. Beş yıl önce 2016’da bu pay sadece yüzde 0,6 idi. Yılın ilk sekiz ayında sağlıkta yüzde 21 artışla 7,9 milyar ITL, tamamlayıcı sağlıkta yüzde 58,6 artışla 1,5 milyar ITL prim üretimi gerçekleşti.

TEKNOLOJİ FIRSAT SUNAR

Monopoli Sigorta Başkanı Erol Esentürk, gelişmeye ilişkin yorumda bulunarak, salgının herkese sağlık sigortasının önemini bir kez daha ve yoğun bir şekilde hatırlattığını söyledi. Esentürk sözlerine şöyle devam etti: “Sektör, Covid-19’u kapsamına almakta hızlı olsa da, sigorta poliçelerini belirlerken pandemi öncesi risk kriterlerinin geçerli olduğunu görüyoruz. Buna rağmen sigorta şirketleri peş peşe tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerinde bazı yenilikler yaparak esnek ürünler üretmeye başladılar. Ancak sektör olarak sigortacılık anlayışımızı ve risklere bakış açımızı gözden geçirmek gerekiyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha şeffaf bir şekilde ele alınan süreçler, aynı zamanda sağlık sigortası alanındaki soru işaretlerini ortadan kaldırırken, şirketlerin sigortacılık isteklerini hayata geçirmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. ”

Mercury Insurance CEO’su Kurt Ebik, özel sağlık sigortalarındaki en büyük sorunun yaşlılıkta aşırı prim artışı olduğunu belirterek, şu noktaya dikkat çekti: Ya yaparlar ya da bir plan çıkarırlar. ”

ÇOCUK PAKETLERİ

Ayakta tedavi için kullanım alışkanlıklarının bazen tamamlayıcı sağlık için yetersiz kaldığını belirten Ebik, “Çocuk statüsündeki sigortalılar için alternatif paketler geliştirilmelidir. Özellikle 0-5 yaş arası çocuklar için 8-10 vaka yetersiz kalmaktadır.

Ek poliçelerin mantığı SGK farklılığına dayandığından, tüm branşlarda anlaşması olmasa bile bazı branşlarda SGK ile anlaşması olan hastanelere alternatif paketler düzenlenmeli ve sadece bu hastanelere hizmet verilecektir. dallar.

Doktorlar kendi avukatlarını seçebilir

Türkiye Barolar Birliği, 16 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Zorunlu Mali Tıbbi Sorumluluk Sigortasında Kurumsal Katkıya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de yer alan bir maddeye ilişkin olarak açtıkları iptal davasının, 16 Nisan 2016 tarihinde tamamlandığını bildirdi. Devlet İdari Uyuşmazlıklar Konseyi tarafından onaylanır. açıkladı.

İlgili madde, doktorların görevlerini yerine getirirken ihmal, hata veya yanlış uygulama nedeniyle verebilecekleri maddi zararları karşılamak için yaptırmaları gereken zorunlu mesleki sorumluluk sigortasının uygulanmasında, doktorları sigorta şirketleri tarafından belirlenen avukata yetki vermekle yükümlü kılar. Böylece sağlık meslek mensupları mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili konularda istedikleri avukatı seçebileceklerdir.

SBMS TRANSFER SORUMLULUĞU GÜNCELLENDİ

Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik ve Denetleme Yönetmeliği (SEDDK), “Karayolu Kazalarına Karışan Kişilerden Sağlık Ücretlerinin Tahsil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlıklı bir yasal düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayımlayarak, usul ve esasları belirledi. Bu husustaki devir tutarının tespit ve takibi için.

Sonuç olarak, transfer tutarlarının tespiti ve takibine ilişkin iş ve işlemler Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından sağlanan güvenli bilgi işlem altyapısı üzerinden gerçekleştirilecektir. SBM, transfer tutarlarının zamanında ve eksiksiz olarak sosyal sigorta kurumuna sunulmasından sorumlu olacaktır. SBM, ilgili kılavuzu SGK hakkında yorum yaparak hazırlayacaktır.

“SAĞLIK SİGORTASI” ARTIK ÖNCELİKLİ TEMASI

AXA Sigorta, sağlık portföyünün tüm kesimlerine hitap etmek üzere sunduğu “Sağlığım İyi” ürünü ile müşterilerinin özel hastanelerde SGK sözleşmeli fark ödemeden hizmet alabileceklerine dikkat çekti.

Özellikle son dönemde küresel Kovid-19 salgınının da etkisiyle yetkililer, insan sağlığının değerini hatırladıklarını ve güvence altına almayı önceliklendirdiklerini belirttiler. Bildiğini vurgulayan Yetkililer, ürünlerin özelliklerini şu şekilde vurguladı:

– Çok uygun fiyatlarla ve örneğin iki tip poliçede sunulan “Sağlığım İyi” çerçevesinde, anlaşmalı kurumlarda yatarak tedavi kısıtlama olmaksızın yüzde yüz karşılanmaktadır. Sektördeki en geniş anlaşmalı kurum ağına sahibiz. Bu üründe yer alan “sağlıklı yaşam indirimi” sayesinde sigortalılar, yıllık sağlık ve tedavi masraflarına bağlı olarak zaman içinde yüzde 50’ye varan indirimlerden yararlanabilmektedir.

ÇOK FONKSİYONLU ‘AXAFIT’

– Yine mobil sistem “AXAFit” ile polis görüntüleme, talep gönderme, talep bildirimi, çağrı merkezlerinin aranması, anlaşmalı kurumların görüntülenmesi gibi standart işlemler tek bir uygulamadan yapılabilmektedir. Bu uygulamada ayrıca kullanıcılara rehberlik edecek blog içeriği, en son spor etkinlikleri, iyi yaşam tavsiyeleri, eğitim videoları bulunmaktadır.

– AXAFit’e Covid-19 sürecine özel uygulamalar da dahil edildi. Acil durumlar dışında hastaneye gitmeyi tercih etmeyenler için uygulamaya “AXA Doktor Danışma Hattı” eklendi. Ayrıca sigortalıların gıda alımı, boya, tadilat gibi günlük işlerini rahatlıkla yapabilmelerine katkı sağlamak için “AXA Bağımsız Yaşam Hattı”nı geliştirdik.

ÇOCUKLAR EĞLENCE VE SPOR YAPMALI

Allianz Türkiye programı “Allianz Motto Movement”ın uygulama videolarının “YouTube”da açık kaynak olarak çocuklara sunulacağı duyuruldu. Dokuz temadan oluşan videolar, içeride ve dışarıda yapılabilecek fiziksel aktiviteleri içermekte ve pandemi sürecinde evde hareketleri kısıtlı olan çocukların hem zihinsel hem de fiziksel olarak kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Allianz Türkiye kurumsal iletişim, kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik takım lideri Berna Özdemir, “Önümüzdeki kış döneminde de tüm çocuklar hem eğlenebilecek hem de spor yapabilecek” dedi.

‘ONLNE TERAPİ’ YAYGIN

Cigna Genel Müdürü Pınar Kuriş, salgın nedeniyle dünyada online terapi ve danışmanlık hizmetlerinin kullanımının yüzde 89 arttığını belirtti. Kuriş, “Evde kendilerini rahat hissedecekleri, dürüstlük ve farkındalık duygularının etkilenen kişiler tarafından zarar görmediği bir ortamda online hizmet alın” dedi.

‘DUYARLILIĞIMIZ VE FARKINDALIĞIMIZ ARTTI’

Sağlığı tek çatı altında destekleyen Katılım Emeklilik markası “Katilılım Sağlık”ın, prim üretiminde 56 milyon TL, katılım sigortalarında ise yüzde 58,4 pazar payına ulaştığı açıklandı.

Katılımcı Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Sağlığa olan duyarlılığımız ve farkındalığımız artıyor. Özellikle kurumsal tarafta, 195 kurumsal müşterimiz ve özel grup sigortası kapsamında ele aldığımız 45.000 sağlık sigortamızla sektörü derinleştirerek ilklere imza atıyoruz. En esnek, en hızlı ve en uygun fiyata sahibiz. ”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu